کمک

اتحادیه اروپا موافق است که فراهم آوری کمک های مالی را به هدف بهبود بخشی وضعیت پناهجویان در یونان، در نظر بگیرد.
سید حسنیان (طرف راست) و کارمین کالابریزه پس از گذشت ۱۳ سال دوباره بایکدیگر ملاقات کردند./عکس: Campania Regional Council
Photo: Privateزهرا یعقونی، دختر جوان افغان است که از آلمان به یونان رفته تا با پناهجویان به گونه رضاکار همکاری کند.
با فرا رسیدن فصل سرما، وضعیت پناهجویان در یونان به وخامت بیشتر گراییده است.
یک سازمان حمایت از خانواده‌ها در آلمان می گوید که برای زنان پناهجوی حامله، توجه چندان صورت نمی‌گیرد.
میزان بیکاری افغان ها در ماه جون امسال در آلمان حدود ۲۶ درصد بوده است.
اتحادیه اروپا در نظر دارد که ده میلیون یوروی دیگر را برای بوسنیا و هرزگوینا کمک کند.
صفحه وب‌سایت "ووف" در فرانسه. عکس از: نماگرفت صفحه ووف.
جنگل پوی توک در شمال فرانسه. عکس از: مهدی شبیل.
پارلمان اتریش با تصویب یک قانون در نظر دارد که کمک اجتماعی برای خارجیان را کاهش بدهد.
سازمان های غیردولتی اسپانیایی اجازه یافته اند که محموله‌های کمکی را از بندر بارسلونا به جزایر یونان انتقال بدهند.
گونتر بورکهاردت، رئیس سازمان حقوق بشری پرو ازول در آلمان.