کمک

جیو بارنتز کشتی جدید سازمان داکتران بدون مرز است. عکس: صفحه تویتر سازمان داکتران بدون مرز
گیرهارد ترابیرت، یک داکتر آلمانی سرگرم معالجه پناهجویان در بیهاج
عکس از ماه جنوری امسال
 Photo: Alea Horst
سال گذشته در کنفرانس سوریه، کشورهای کمک کننده جهان متعهد شدند که هفت میلیارد دالر را به این کشور مساعدت کنند.
بیجاشده گان ولایت جوزجان از کمک های بشری مستفید شدند. عکس: UNHCR
مهاجران گیرمانده در یکی از تعمیرهای مخروبه در بوسنیا Photo: Marko Djurica/Reuters
صدها تن از مهاجران در نزدیک اردوگاه لیپا از روز سه شنبه ۲۹دسامبر در اتوبوس ها به سر می برند. عکس: دادو رویک/ رویترز
حدود۴۰۰۰هزار خانواده اخیراً به دلیل ادامه ناامنی ها مجبور به ترک خانه های خود در ولایت های هلمند و قندهار شده اند. عکس: سازمان ملل در افغانستان
کشتی نفتکش (Etienne) به تاریخ ۴ اگست امسال، ۲۷ مهاجر را در بحیره مدیترانه از آب بیرون کشید
عکس از آرشیف/ اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس یونان
امدادرسان ها در جریان کمک به پناهجویان
عکس از آرشیف/ به تازگی بار دیگر محدودیت گشت و گذار در اردوگاه های پناهجویان در جزایر یونان تمدید شد
عکس از آرشیف/ گارد ساحلی یونان متهم به بدرفتاری با پناهجویان و مهاجران شده است