کنفرانس

کنفرانس اسلام در آلما در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شد
کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در شهر ژنو، سپتامبر ۲۰۲۱. عکس: سازمان ملل متحد،.عکس: سازمان ملل متحد
سال گذشته در کنفرانس سوریه، کشورهای کمک کننده جهان متعهد شدند که هفت میلیارد دالر را به این کشور مساعدت کنند.
یکی از باشندگان ادلب در سوریه که شهر اش مورد بمباران نیرو های دولتی و اسرائیل قرار گرفته است
وزارت داخله آلمان می خواهد با حمایت مالی از این مسجدها برای تقویت اتحاد اجتماعی در جامعه تلاش کند.
هشتاد درصد شهروندان سوریایی در داخل این کشور با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.