کودکان

برخی از کودکان مهاجر و بی سرپناه، گرسنه به مکتب می‌روند.  تصویر: اگات تروشون بارت/ ستدیوی گرافیک فرانس مدیا موند
مرتضی احمدی همراه با خانواده اش در فرودگاه روم در ایتالیا. عکس: ستارت انسایت
واقعیت نشان می‌دهد که کودکان بدون سرپرست در جریان رشد خویش رنج می‌برند، یونیسف، UN026343، جیلبرستوت VI
یک قایق ماهی گیری به سمت قایق غرق شده مهاجران می رود، یکشنبه ۵ فبروری. عکس: رویترز/ گارد ساحلی یونان
کمک به کودکان مهاجر که با مشکلات روانی روبرو هستند. تصویر: مهاجرنیوز
«شماری از داکتران دهکده صلح آلمان از تاریخ ۹ الی ۱۴ ماه فبروری سال روان برای درمان، تشخیص و انتخاب کودکان استخوان شکن و سوختگی شدید به کابل می آیند.»
خانواده‌های پناهجویان به دلیل بازماندن کودکان‌شان از مکتب، علیه دولت بریتانیا شکایت کردند. عکس: مهاجرنیوز
۱۵۰۰ مهاجر افغان به شمول زنان، کهن سالان، کودکان و بیماران در پاکستان زندانی اند
در پنج سال گذشته بیش از ۱۱ هزارو ۲۰۰ مهاجر در مسیر اسپانیا جان باخته اند
 «فاجعه حقوق اطفال» در افغانستان
افغان‌های بازگردانده شده از ایران. تصویر: IOM
 شماری از کودکان در آلمان
عکس از آرشیف