کودکان

مهاجران زیرسن بدون همراه و بیمار در حال انتقال از یونان به آلمان
مهاجران خوردسال در آلمان
اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
انتقال پناهجویان خورد سال با خانواده های شان از جزایر یونان به میدان هوایی هانوفر آلمان (عکس آرشیف)
کارتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
یک کشتی نگهبانان ساحلی  انگلستان در سواحل کنت. عکس از پیکچر الیانس
۲۴ جولای سال ۲۰۲۰: گروهی از مهاجران به میدان هوایی کاسل در آلمان رسیدند / عکس: picture-alliance/S. Pfoertner
کودکان پناهجوی افغان در کمپ مهاجران تمپلهوف در برلین/ عکس آرشیف: رضا شیرمحمدی
عکس: ارشیف/مهاجران از عراق در میدان هوایی هانوفر، آلمان/عکس: AP
کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند تابعیت ایرانی را بگیرند.
مودا، کودک پناهجوی کرد  در سال ٢٠١٨ در جنوب بروکسل، در جریان کنترول یک کامیون حامل مهاجران توسط پلیس کشته شد. عکس از تویتر
کودکان؛ قربانیان خشونت