کودکان

عکس از آرشیف: نوجوانان مهاجر در فرانسه به مکتب می روند.
تلاش مردم برای داخل شدن به محوطه میدان هوایی کاب در هنگام تخلیه عاجل. عکس: رویترز
مهاجران خوردسال در آلمان
۲۷ ماه می سال ۲۰۲۰، گروهی از مهاجران و فرزندانشان در برابر نهادهای اتحادیه اروپا در اتن، پایتخت یونان اعتراض می کنند./عکس: Louisa Gouliamaki /AFP
یک دختر زخمی شده در  انفجار  در یکی از مکاتب غرب کابل، ۸ می ۲۰۲۱. عکس از رویترز
گروهی از کودکان بی جاشده در نزدیکی معبر باب الهوی که در مرز سوریه با ترکیه قرار دارد /عکس: Zein Al-Rifai/archive/EPA
آلان کردی، کودک چهار ساله سوریایی که جسدش در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ در ساحل ترکیه به دست آمد.
حرکت اعتراضی در برلین علیه خشونت جنسی کودکان مهاجر
(۱۰ جون ۲۰۲۱)
(عکس: ارشیف)/پس از غرق یک قایق مهاجران، واسکت های نجات از آب بیرون آورده شدند./عکس: رویترز
عکس از آرشیف/ سه پناهجوی زیرسن در یکی از اردوگاه های آلمان
آرشیف: کودکان مهاجر به دور از آموزش و تحصیل در اردوگاه های یونان به سر می برند. عکس: مهاجرنیوز
عکس آرشیف: مهاجران و  نیروهای امنیتی بوسنیا و کرواسیادر برابر هم ، اکتوبر ۲۰۱۸. عکس از رویترز
Webpack App