کودکان

عکس آرشیف: انتقال گروهی از مهاجران از جزیره لیسبوس به  مراکز قاره ‌ای مهاجران  در یونان. عکس از رویترز
قایق مهاجرانی که می‌خواهند به انگلستان بروند. عکس از صفحه‌ی تویتر فرماندهی دریایی مانش و شمال @premarmanche
عکس آرشیف از یک صنف آموزشی صنف اول در یکی از مکاتب آلمان
روند انتقال گروهی از مهاجران زیرسن بدون سرپرست افغان و سوریایی از یونان به آلمان. سن و سال این مهاجران در پارلمان آلمان بحث برانگیز شده است.
روند انتقال گروهی از مهاجران بدون سرپرست از کمپ های جزیره های یونان به آلمان.
یکی از اردوگاه های دسته جمعی در آلمان
حکومت آلمان تا به حال ۴۷ کودک و نوجوان مهاجر را از کمپ های پرازدحام یونان پذیرفته است./عکس: Reuters/F. Bimmer
شمار زیادی از مهاجران نیز ار کمپ های مهاجران در ی یونان زندگی می کنند.
شمار  زیادی از کودکان نیز در میان مهاجران در کمپ های یونان به سر میبرند

۴۷ کودک مهاجر پس از رسیدن به میدان هوایی هانوفر سوار بس شدند./عکس: Reuters/F. Bimmer
کودکان مهاجر در جزیره خیوس، یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki
گروهی از کودکان مهاجر در نزدیکی کمپ موریا، در جزیره لیسبوس
عکس: امان الله جواد