کودکان

وزیر داخله نیدرزاکسن که از یک سفر چهار روزه به شهر آتن و جزیره لیسبوس بازگشته است، خواهان کمک به بیش از یک‌هزار مهاجر خوردسال و بدون همراه در جزیره لیسبوس شد.
عکس از آرشیف/ سهم‌گیری کودکان پناهجو در کودکستان ها، روند ادغام والدین شان را نیز سرعت می‌بخشد.
مرت دینچر در نقش سروش و خانم اندرئا ساوتسکی در نقش لیحمن به ویژه در فیلم درخشیده اند.
فاطمه جعفری، شگوفه بارز و معصومه عطایی، سه زن پناهجوی افغان در سویدن. گزارش ویدئویی از واسع محسن/ مهاجر نیوز
صدها پناهجو زیر خیمه های نازک زندگی می‌کنند که هیچ گونه مصئونیت و حریم خصوصی ندارند. Photo: Amanullah Jawad
کمپ ووچیاک قبلا محل دفن زباله بوده و در مجاورت مناطق آلوده به ماین قرار دارد. (عکس:ارشیف)
در نتیجه آتش سوزی در جزیره لیسبوس یونان یک خانم با طفلش جان باختند.
آلمان کشوری که بیمه های مختلف در آن وجود دارد، اما حتمی نیست که یک شخص همه بیمه ها را بگیرد.
حدود نیمی از پناهجویانی که در سال گذشته در آلمان درخواست پناهندگی کرده بودند را پناهجویان تشکیل می‌دهد.
بر بنیاد منابع کمیساری مهاجرت صربستان در اردوگاه «کرن یاچا» دست کم ۲۵۰ تن زندگی می کنند که بیشترشان زیرسن اند.
شماری از شاخه های سازمان ملل متحد تاکید می‌کنند که زمینه آموزش و پرورش برای کودکان مهاجر بیشتر از پیش فراهم شود.
عکس از آرشیف دویچه وله