کودکان

عکس از آرشیف/ سه پناهجوی زیرسن در یکی از اردوگاه های آلمان
آرشیف: کودکان مهاجر به دور از آموزش و تحصیل در اردوگاه های یونان به سر می برند. عکس: مهاجرنیوز
عکس آرشیف: مهاجران و  نیروهای امنیتی بوسنیا و کرواسیادر برابر هم ، اکتوبر ۲۰۱۸. عکس از رویترز
اردوگاه کارتیپه در جزیره لیسبوس یونان
کودکان پناهجو دریکی از کمپ های مهاجرین در ترکیه
آخرین آتش سوزی دریکی از خیمه های اردوگاه کارتیپه در ماه فبروری ۲۰۲۱
عکس: پناهجویان داخل اردوگاه
زنان مهاجر افغان جلوی اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس نوزدان شان را برای محافظت از باران درپلاستیک پیچانده اند
موده کوچک در ماه می سال ۲۰۱۸ کشته شد. عکس از شبکه اجتماعی تویتر است
۱۳ سپتمبر سال ۲۰۲۰، جزیره لیسبوس،  کودکان در جاده ای که در نزدیکی کمپ کاراتیپه قرار دارد، قدم می زنند / 
عکس : Getty Images/AFP/L.Gouliamaki
انتقال پناهجویان خورد سال با خانواده های شان از جزایر یونان به میدان هوایی هانوفر آلمان (عکس آرشیف)
مهاجران در یک ساختمان متروکاه در بوسنیا
۱۳ سپتمبر سال ۲۰۲۰، جزیره لییسبوس، کودکان در امتداد جاده ای که در نزدیکی کمپ کاراتپه قرار دارد، راه می روند./عکس: Getty Images/AFP/L.Gouliamaki