گرسنگی

در صورت کاهش کمک های جهانی به افغانستان، مردم این کشور با مشکلات جدی تر روبرو خواهند شد
«مسیر کوتل حاجی‌گک، کوتل شیبر، کوتل اونی، مملو از یخ و برف است، هیچ کسی توجه نمی‌کند و مردم با مشکلات زیادی روبرو اند.»
فقر و گرسنگی در افغانستان بیداد می‌کند
فقر در افغانستان  روز به روز شدت می‌گیرد
عکس از آرشیف: کمک های امدادی چین برای افغانستان.
گندم در دستان کشاورزی در روسیه. عکس: پکچرالیانس
مقر مرکزی بانک جهانی در واشتنگتن دی سی
عکس تزئینی
فقر در افغانستان  روز به روز شدت می گیرد
بیجاشدگان داخلی در ولایات شرقی افغانستان