یونان


اردوغان طی این سخنرانی تهدید کرد که ۳.۶  میلیون مهاجر را به اروپا می فرستد.
بیشتر مهاجران در طول سفرشان با مشکلات صحی مانند کمبود آب بدن، ضعف عمومی و سرگیجگی مواجه می شوند.
نخست وزیر یونان خواستار کمک بیشتر مالی اتحادیه اروپا برای ترکیه گردید.
یک پناهجوی افغان که از آلمان به یونان اخراج شده بود، به حکم محکمه دوباره به آلمان انتقال یافت.
شمار مهاجران در یونان به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.

بربنیاد اطلاعات یک روزنامه آلمانی در هفت ماه نخست سال روان، ۶۱۷۵ مورد پرواز غیرقانونی به این کشور ثبت شده است. (عکس:ارشیف)
میدان هوایی تسالونیکی در یونان: تقریبا هر روز در میدان های هوایی یونان جلوی ادامه سفر مهاجران با اسناد جعلی گرفته می شود.
تقریبا هر روز شماری از مهاجران خود را به قایق به جزایر یونان می رسانند.
افزایش شمار مهاجرانی که از ترکیه به جزایر مجاور در یونان می آیند، باعث وخامت شرایط در کمپ ها شده است.
شمار مهاجران در کمپ های ثبت نام جزایر یونان به بیش از ۲۵ هزار تن رسیده است.
نخست وزیر یونان هشدار داده است که ترکیه نباید به هدف به دست آوردن پول، اقدام به تهدید اتحادیه اروپا کند.
عکس از آرشیف/ یکی از اردوگاه پناهجویان در یونان را نشان می دهد.