اروپا را بشناسیم

عکس آرشیف: پناهجویان در پاریس، ۲۰۱۷. عکس از مهدی شبیل
واتیزات: رهنمای اطلاعاتی برای مهاجران در فرانسه. عکس: سازمان واتیزات
دفتر اداره پناهندگی فرانسه یا اوفپرا در فونتنی سو بوا. عکس از اوفپرا
آرشیف: تصویری از اردوگاه مهاجران درجنگل کاله قبل از تخلیه. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز
 افپرا (اداره فرانسه برای حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت) در فونتونی سو بوا. عکس: افپرا
شهر لندن. عکس: picture-alliance/dpa/D. Kalker
مهاجران در نزدیک تونل کانال مانش در شهر کاله، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰. عکس از رویترز
گارد ساحلی یونان در جریان یکی از عملیات هایش در بحیره اژه (عکس آرشیف)
تصویری از ویروس کرونا/عکس: picture-alliance
عکس مهاجری که ادعا می کند توسط پولیس کرواسیا مورد لت و کوب قرار گرفته است | عکس: شورای پناهندگان دنمارک