اروپا را بشناسیم

پارلمان اروپا روی تشدید قوانین ویزا و افزایش نیروهای محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا توافق کرد.
اعتراض پناهجویان علیه کاهش مزایای پناهندگان، مارچ ۲۰۱۹| عکس: از روبرت گیس
گروهی از مهاجران زیرسن در شمال پاریس در صف توزیع غذا، مارچ  ٢٠١٩. عکس از مهاجر نیوز
کمیسیون اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت بد پناهجویان در جزایر یونان ابراز نگرانی کرده است.
رقم درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۸ نسبت به سه سال گذشته آن در سطح پایین قرار گرفته است.
کودکان ویتنامی به هدف بهره برداری جنسی به اروپا قاچاق می‌شوند.
سازمان عفو بین الملل در بدرفتاری با پناهجویان در مرز میان بوسنیا و کرواسیا، اتحادیه اروپا را همدست می‌داند.
در شرایط خاص امکان سلب تابعیت از شهروندان کشورهای اروپایی وجود دارد.
پناهجویان بازگشت کننده . عکس از: آرشیو مهاجرنیوز.
گروهی از مهاجران در شمال پاریس، جنوری ٢٠١٩. عکس از خبرگزاری رویترز
اداره مهاجرت آلمان چهار دلیل را برای لغو پناهندگی ارائه می کند
هم سطح بودن چشم ها (Auf Augenhöhe)