اروپا را بشناسیم

نیمی از مهاجران افغان ایران را به دلایل اقتصادی ترک می کنند.

کمپ کمیساریای عالی سازمان ملل در لیبیا. مهاجران در این کشور به خاطر جنگ داخلی و بی قانونی در معرض خشونت قرار دارند.
وزارت داخله آلمان در نظر دارد که بازرسی مرزی را افزایش دهد.
آلمان کشوری که بیمه های مختلف در آن وجود دارد، اما حتمی نیست که یک شخص همه بیمه ها را بگیرد.
شماری از شاخه های سازمان ملل متحد تاکید می‌کنند که زمینه آموزش و پرورش برای کودکان مهاجر بیشتر از پیش فراهم شود.
آرشیف:مهاجری در حال تماس با خانواده اش در عرشه‌ی کشتی اوپن آرمز. عکس از: رویترز
عکس از مهاجر نیوز
در شش ماه نخست امسال، درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی تا سطح ده درصد، افزایش یافته است.
شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هنوز هم مهاجرت را بزرگ ترین چالش می دانند.
بوریس جانسون، نخست وزیر جدید انگلستان. عکس از رویترز
عکس از آرشیف/ هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان خواستار برنامه ریزی مجدد برای تقسیم پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردید.
در اروپا، هرکس به شمول آوارگان، پناهجویان و آن هایی که مدرک تحمل «دولدونگ» دریافت کرده اند، اجازه دارد حساب بانکی با کارکردهای ابتدایی باز کند.