اروپا را بشناسیم

عکس از مهاجر نیوز
در شش ماه نخست امسال، درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی تا سطح ده درصد، افزایش یافته است.
شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هنوز هم مهاجرت را بزرگ ترین چالش می دانند.
بوریس جانسون، نخست وزیر جدید انگلستان. عکس از رویترز
عکس از آرشیف/ هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان خواستار برنامه ریزی مجدد برای تقسیم پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردید.
در اروپا، هرکس به شمول آوارگان، پناهجویان و آن هایی که مدرک تحمل «دولدونگ» دریافت کرده اند، اجازه دارد حساب بانکی با کارکردهای ابتدایی باز کند.
دانشجویان رشته طب دانشگاه لایپزیگ که به سخنرانی علمی گوش می دهند.
عکس از آرشیف/ اتحادیه اروپا به هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به بیش از ۳۲ هزار تن اجازه ورود قانونی به این اتحادیه را داده است.
قرار است احزاب راست‌گرا، جناح تازه‌ای را در پارلمان اروپا تشکیل بدهند.
عکس از آرشیف/ موج مهاجرت را در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد.
وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که روش سختگیرانه را در اخراج پناهجویان رد شده روی دست بگیرند.
حقوق دانان بین المللی می‌خواهند که مقام های ارشد اتحادیه اروپا و مسئولین ارشد کشورهای عضو این اتحادیه باید محاکمه شوند.