خجسته ابراهیمی

ماهانا جامي په صربیا کې. کرېډېټ: ماهانا جامي
زپي د رواسي شارل دو ګول د هوایي میدان ترڅنګ، خجسته ابراهیمي
خالده پوپل
کډوال د آلپ په غرنۍ سیمه کې، د رویترز آرشیف