شريف بيبي

د بلاروس او پولنډ پر پلوه بند پاتي کډوال. انځور: ګاندي خیریه ټولنه.
رویترز، مهاجر نیوز