ماریون مک گریگور

په آلمان کي د کرونا د بحران له کبله زيات زده کوونکي پر کور ناست دي
په آلمان کي زيات ناروغان د غړو اعانې ته په انتظار دي
د وان په روغتون کې د پاکستاني کډوال انځور، کریدیټ: شخصی
picture-alliance/ PIXSELL/D. Javorovic