میخائیل دا کوستا

نورالله امیري د فوټبال په میدان کې. انځور د Svensk آژانس