kai dambach

د تابعيت ترلاسه کولو اصول په بيلو هيوادونو کي بېل اصول لري.
په اروپا کي د تابعيت ترلاسه کولو شرايط او  اصول بېل دي
په اروپايي هيوادونو کي د تابعيت غوښتنې شرايط بېل دي.
د تابعيت ترلاسه کولو اصول په بيلو هيوادونو کي بېل اصول لري.
بلو کارد د ۱ او څلورو کالو تر منځ ميعاد لرلای شي