ارمنستان

۲۰۱۹: کډوال د پاریس په شمالي سیمه کې. کرېډېټ: کډوال نیوز
۶۵۰ فرانسوي، آلماني او بلجیمي کشیشان د مذهبي مراسمو د ترسره کېدو په خاطر دغه کلیسا ته تللي وو. کرېډېټ: رویترز
هالنډ کې د بېتل کلیسا، ګوګل ستریټ ویو