ايران

په ايران کي اوسېدونکي زيات افغان کډوال له اقتصادي بې وزلۍ څخه شکايت کوي.
سعيد فضل الله غوره ورزشکار دی
هره ورځ شاوخوا دوه زره افغان کارګران په بشپره خوښه یې له ایرانه وځي / د فرانسې خبري اژانس، اتا کېنارې