بريتانيا

حجاب:DW N/Porsia
د مانش په کانال کي د ساحل ساتونکی کښتې:  Crédit : PREMAR Manche / Twitter
د مانش کانال: ارشف
د دوو عراقیان مړې وموندل شول: ارشیف رویترز
له ارشیف څخه: مانش کانال کې د فرانسې د سمندري ځواکونو کښتۍ. کرېډېټ: @premarmanche
د مانش کانال او شمالي سمندر قومندانۍ له ټویټر پاڼې څخه، @premarmanche
د ۲۰۱۹ د مارچ ۱۳مه: مانش ټونل ته تلونکې لارۍ. کرېډېټ: رویترز
د کډوالو کښتۍ په مانش کانال:Marine nationale (compte Twitter @premarmanche)
د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ له ټویټر پاڼې څخه premarmanche@
د ۲۰۱۹ د اګست ۲۵مه: د برتانیا لومړی وزیر د جي ۷ په کنفرانس کې. کرېډېټ: اندرو پارسونز، رویترز
کرېډېټ: @premarmanche
له ارشیف څخه. کرېډېټ: مهدي شبیل