بلاروس

د بلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې افغانان. تصویر: د یو افغان سرتیري لخوا استول شوی.
د بلاروس او لاتویا ترمنځ سرحدي سیمه. تصویر: آرشیف