عراق

کروېشیایي سرتېري. کرېډېټ: پیکچر الاینس، د پي ا، ز. بالوغ
د دوو عراقیان مړې وموندل شول: ارشیف رویترز
له ارشیف څخه. کرېډېټ: پېکچر الاینز
له ارشیف څخه: مانش کانال کې د فرانسې د سمندري ځواکونو کښتۍ. کرېډېټ: @premarmanche
له ارشیف څخه: پورت دو لا شاپل سیمه کې د کډوالو خیمې. کرېډېټ: کډوال نیوز
د مانش کانال او شمالي سمندر قومندانۍ له ټویټر پاڼې څخه، @premarmanche
د ۲۰۱۹ د مارچ ۱۳مه: مانش ټونل ته تلونکې لارۍ. کرېډېټ: رویترز
د اکسرچیای په سیمې کی د پولیسو عملیات: Imago/Panayotis Tzamaros
کرېډېټ: @premarmanche
د کډوالو بېړۍ. کرېډېت: د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ له ټویټر پاڼې څخه @premarmanche
د مانش کانال او شمالي سمندر قومندانۍ له ټویټر پاڼې څخه، @premarmanche
له ارشیف څخه: سرتېري د مقدونیې په پوله کې. کرېډېټ: پیکچر الاینز/جرجلي کېلمن