لبنان

المان کې د کډوالو انځور. کرېډېټ: پیکچر الاینس
عراق کې بې ځایه شوي ماشومان، رویترز