موزمبيق

مهاجر د یونان او ترکیې ګډه پوله کې. کرېدېټ: رویترز