واټيکان ښار

پاپ د مهاجرو سره د ښه چلن او د هغوی د مدغم کولو ږغ کړی
له ۲۰۱۵ کال راهيسي اروپايي هيوادونه د مهاجرت په تړاو د مشترک سياست په تلاښ دي