ويټنام

د مانش کانال او شمالي سمندر قومندانۍ له ټویټر پاڼې څخه، @premarmanche
په راپور کي د ۳۱۰۰ قربانيانو خبره سوې چي پکښي د ماشومانو تر څنګ بالغان هم شامل دي.