کناري ټاپوګان

دغه کډوال د جنورۍ په ۵مه له سمندره ژغورل شوی دی. کرېډېت: رویترز