ګرجستان

ماشومان د پورت دوبرویلیې په کمپ کې. کرېډېټ: کډوال نیوز
۲۰۱۹: کډوال د پاریس په شمالي سیمه کې. کرېډېټ: کډوال نیوز
افغان کډوال د فرانسې په پلازمېنه کې. کرېډېټ: مهدي شبیل