پورت دو لا شاپل، کډوال نیوز
پورت دو لا شاپل، کډوال نیوز

تاسو په پاریس کې اوسېږئ او غواړئ چې په اوړی کې د خواړې د توزیع کولو ځایونه پیدا کړئ. کډوال نیوز تاسوته په دې اړه مالومات درکوي.

سره له دې چې په اوړی کې خلک رخصتي ته ځي خو بیا هم پاریس کې ځینې سازمانونه کډوالو ته خواړه توزیع کوي. لاندې لست کې د ځینو سازمانو نومونه او ادرسونه درج شوي.

- ۷م پاریس کې

د رستو دو کور (Restos du cœur) لارۍ هره سه شنبې، پنج شنبې او شنبې د شپې له ۸ تر ۹ و نیمو بجو پورې کډوالو ته ګرمه خواړه ویشي.

پته: 9 rue Fabert. Métro Invalides

- ۸م پاریس کې

د رستو دو کور (Restos du cœur) لارۍ هره دوشنبې، چهارشنبې او جمعې د شپې له ۸ تر ۹ و نیمو بجو پورې ګرمه خواړه ویشي.

پته: Place de Budapest. Métro Saint-Lazare

- ۱۰م پاریس

ارمې دو سالو (Armée du salut) هره ورځ له ۶ و نیمو تر ۱۰ و نیمو بجو پورې کډوالو ته سبا ناری توزیع کوي. د دې سازمان موټر له ګر دو لست (gare de l’Est ) څخه ګر سن – لازار (gare Saint-Lazare) ته ځي.

یاد سازمان د رپوبلیک په شاوخوا کې د لئون – جوهو (Léon-Jouhaux) په مرکز کې هم د ماښام له ۶ و نیمو تر ۸ بجو پورې خواړه ویشي.

پته: 11 rue Léon-Jouhaux. Métro République, Goncourt ou Jacques Bonsergent

یو بل سازمان (MEPLSL) هم له سه شنبې تر جمعی د ۹ و نیمو تر ۱۰ و نیمو او د یک شنبې په ۱۰ بجو کې سبا ناری توزیع کوي او له سه شنبې تر جمعې د ماښام له ۵ تر ۶ بجو پورې کډوالو ته خوراکي توکي ورکوي.

پته: 22 rue Saint-Marthe. Métro Belleville ou Goncourt.

- ۱۱م پاریس کې

سور میسیونر دو لا شاریته (sœurs missionnaires de la charité) هره ورځ (پرته له پنج شنبې) له ۹ تر ۱۱ بجو پورې خواړه توزیع کوي.

پته: 60 rue de la Folie-Méricourt. Métro Parmentier ou Oberkampf

د رستو دو کور (Restos du cœur) لارۍ هره دوشنبې د شپې له ۸ تر ۹ و نیمو بجو پورې او د یک شنبې له ۷ و نیمو تر ۹ بجو پورې ګرمه خواړه ویشي.

پته: Avenue de Verdun. Metro Gare de l’Est

د رستو دو کور (Restos du cœur) لارۍ هره سه شنبې، پنج شنبې او شنبې د شپې له ۸ تر ۹ و نیمو بجو پورې ګرمه خواړه توزیع کوي.

پته: Au début de la rue du Faubourg du Temple. Métro République

د رستو دو کور لارۍ (Restos du cœur) هره سه شنبې، پنج شنبې او شنبې د شپې له ۸ تر ۹ و نیمو بجو پورې ګرمه خواړه توزیع کوي.

پته: 16-18 boulevard Richard Lenoir. Métro Bréguet-Sabin ou Bastille

- ۱۲م پاریس کې

د رستو دو کور (Restos du cœur) لارۍ هره جمعې د شپې له ۸ تر ۹ و نیمو بجو پورې ګرمه خواړه توزیع کوي.

پته: 42 cours de Vincennes. Métro Nation

- ۱۴م پاریس کې

د رستو دو کور (Restos du cœur) لارۍ هره چهارشنبې د شپې له ۸ تر ۹ و نیمو بجو پورې او هره یک شنبې د شپې له ۷ و نیم ۹ بجو پورې خواړه توزیع کوي.

پته: Place de l’Ile-de-Sein, boulevard Arago. Métro Denfert-Rochereau

- ۱۵م پاریس کې

اورور سازمان (L’association Aurore) هره ورځ د ماښام په ۶ بجو کې خواړه ویشي.

پته:  12 rue Georges-Citerne. Métro Charles-Michel ou Dupleix

- ۱۸م پاریس کې

اورور سازمان (L’association Aurore) د اګست تر ۳۱مه نېټه هره سهار له ۹ تر ‍۱۲ بجو پورې سبا ناري ویشي.

پته: 56 boulevard Ney. Métro Porte de la Chapelle

له کویزین د میګران (La cuisine des migrants ) له دوشنبې تر جمعې پورې په ۲ بجو کې ګرمه خواړه توزیع کوي.

پته: Croisement rue Philippe de Girard et rue Pajol. Métro La Chapelle.

- ۱۹م پاریس کې

لا شوربا (La Chorba) هره ورځ (پرته له پنج شنبې) د ماښام له ۷ تر ۸ و نیمو پورې ګرمه خواړه توزیع کوي.

پته: 7-15 avenue de la Porte de la Villette. Métro Porte de la Villette

لن اې لوتر سازمان (L’association L’un est l’Autre) هم هره پنج شنبې د ماښام له ۵ تر ۷ و نیمو بجو پورې او هره شنبې او یک شنبې له ۱۲ تر ۱ و نیمو پورې خواړه توزیع کوي.

پته: 7-15 avenue de la Porte de la Villette. Métro Porte de la Villette

د رستو دو کور (Restos du cœur) لارۍ هره سه شنبې، چهارشنبې، پنج شنبې او جمعه د ماښام له ۸ تر ۹ و نیمو بجو پورې ګرمه خواړه توزیع کوي.

پته: Rue Jean-Oberlé, avenue de la Porte d’Aubervilliers. Tram 3b : Porte d’Aubervilliers

رستو دو کور (Restos du cœur ) او اورور سازمان (l’association Aurore) له دوشنبې تر جمعې له ۱۱ تر ۱ بجو پورې ګرمه خواړه توزیع کوي.

پته: 7-15 avenue de la Porte de la Villette. Métro Porte de la Villette

د لا زیاتو مالوماتو له پاره:

https://api-site-cdn.paris.fr/images/101932

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/personnes-en-situation-de-precarite/distribution-de-repas-123

 

 

نورې ليکنې