اف.ال.اي
اف.ال.اي

د فرانسوي ژبې د زده کړې نوی اپلېکېشن د اکتوبر پر ۱۲مه نېټه د فورم رفیوجي – کوزي له خوا پر لیکه شو. په دغه اپلېکېشن سره چې په تېلېفونونو کې د نصبېدو وړتیا لري، کډوال د فرانسوي ژبې له مهمو کلیمو او اصطلاحاتو سره اشنا کېږي.

د فرانسوي ژبې د زده کړې نوی اپلېکېشن د اکتوبر پر ۱۲مه نېټه پر لیکه شو. د هپي اف. ال. اي (happy FLE) په نوم اپلېکېشن کډوالو ته اجازه ورکوي چې د فرانسوي ژبې له عامو اصطلاحاتو او کلیمو سره اشنا شي.

د فورم رفیوجي – کوزي په خبرپاڼه کې لیکل شوي: «اف. ال. اي د کډوالو په مرسته جوړه شوې ده او هغوی ته دا زمینه برابروي چې د فرانسوي ژبې له مهمو اصطلاحاتو سره اشنا شي.»

په دې اپلېکېشن کې په سلګونو تمرینونه شته چې د فرانسوي ژبې د ښوونکو له خوا جوړ شوي او د ۶ موضوعاتو په اړه دي: ترانسپورټ، چاپېریال، روغتیا، پیرودنه، د اوسېدو ځای او دولتي ادارې. اپلېکېشن کې موجود عکسونه او غږونه د ژبې زده کړه اسانوي.

همداراز هره ورځ کډوال ځینو پوښتنو ته ځواب ورکوي.

اف. ال. اي په وړیا توګه ډونلوډېږي او اڼترنټ ته اړتیا نه لري.

د فرانسوي ژبې د زده کړې له پاره نور اپلېکېشنونه

- د بهرنیانو له پاره د فرانسوي ژبې کورسونه

https://www.infomigrants.net/fr/post/7403/des-cours-de-francais-gratuits-et-ludiques-parlez-vous-mooc

- د فرانسوي ژبې او د فرانسې د جمهوریت د ارزښتونو په اړه

https://www.infomigrants.net/fr/post/1829/refugies-apprendre-le-francais-et-les-valeurs-republicaines-sur-internet


 

نورې ليکنې

Webpack App