پاریس ته نږدې سن دني کمپ کې کډوال. انځور: مهدي. نومبر ۲۰۲۰
پاریس ته نږدې سن دني کمپ کې کډوال. انځور: مهدي. نومبر ۲۰۲۰

په پاریس کې د قرنطین پر مهال د ځان وینځلو لس وړیا حمامونه د هغو کډوالو لپاره خلاص دي چې د سړک پر غاړو ژوند تیروي. مهاجر نیوز د دغو حمامونو آدرس او د کاري ساعتونه تاسې ته وړاندې کوي.

په پاریس کې عمومي شاورونه "bains-douches" نومیږي چې په وړیا ډول خدمتونه وړاندې کوي. له اسنادو او پیژندپاڼو پرته کولای شئ دغو خدمتونو ته لاسرسۍ ولرئ خو د حمام کولو لپاره د حفظ الصحې شخصي وسایل باید له ځان سره ولرئ.هر کس لپاره د ۲۰ دقیقو لپاره د حمام یوه ځانګړې خونه شتون لري.

د حمام کولو لیست او کاري ساعتونه په لاندې ډول دي:

د میرمنو لپاره ځانګړې حمامونه:

د چارنتون Charenton د شاور اخیستلو حمام: Paris 188 rue de Charenton,75012

کاري ساعتونه یوازې د میرمنو لپاره: له دوشنې تر جمعې له ۲:۳۰ نه تر ۷:۳۰ پورې. د اړمنو میرمنو د مرستې لپاره د «سامو سوسیال»  دفتر کارکوونکي شتون لري.

پام مو وي، د سهار لخوا له سه شنبې تر پنجشنې دغه حمام مخلوط کیږي. د نارینه لپاره د سهار له ۷:۳۰ تر ۱۱:۳۰ پورې خلاص وي. همدارنګه د یکشنبې په ورځو د سهار له ۸ نه د شپې تر ۱۲ ( نارینه او میرمنو ) لپاره خلاص وي.

هره پنجشنبه او د عمومي رخصتیو په ورځ بند وي.

د نارینه او میرمنو لپاره حمامونه

د Saint-Merri حمام :   18 rue du renard, 75004 Paris

کاري ساعتونه: سه شنبه او چهارشنبه له ۱۲ نه تر ۵:۳۰ له غرمې وروسته خلاص وي.

هره یکشنبه، دوشنبه او رسمي رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د Lacépède حمام :  50 rue Lacépède, 75005 Paris

کاري ساعتونه: سه شنبه نه تر شنبې پورې سهار ۷:۳۰ نه تر ۱۲:۳۰ خلاص وي. د یکشنبې په ورځ له سهار ۸ نه تر شپې ۱۲ خلاص وي.

هره دوشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د Oberkampf حمام : 42 rue Oberkampf, 75011 Paris

کاري ساعتونه: سه شنبه چهار شنبه او جمعه سهار ۷:۳۰ نه تر ۱۲:۳۰ خلاص وي. د یکشنبې په ورځ له سهار ۸ نه تر شپې ۱۲ خلاص وي.

هره پنجشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د Audubon حمام : 11 rue Audubon, 75012 Paris

کاري ساعتونه: له دوشنبې تر جمعې له ۱۲ نه تر ۷:۳۰ خلاص وي.

هره دوشنبه او یکشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د Rome حمام: 43 rue de Rome, 75017 Paris

کاري ساعتونه: سه شنبه نه تر پنجشنبې  سهار ۷:۳۰ نه تر ۱۲:۳۰ خلاص وي. د یکشنبې په ورځ له سهار ۸ نه تر شپې ۱۲ خلاص وي.

هره دوشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د Ney  حمام: 134 boulevard Ney, 75018 Paris

کاري ساعتونه: سه شنبه، چهارشنبه، جمعه او شنبه سهار ۷:۳۰ نه د شپې ۱۲ پورې خلاص وي. یکشنبه د سهار له ۸ نه تر ۱۱:۳۰ خلاص وي.

هره دوشنبه، پنجشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د Amiraux  حمام : 6 rue Hermann-Lachapelle, 75018 Paris

کاري ساعتونه: سه شنبه نه تر شنبې له  ۱۲ تر ماښام ۶ بجو خلاص وي.

هره یکشنبه، دوشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د Meaux  حمام : 18 rue de Meaux, 75019 Paris

کاري ساعتونه: سه شنبه، پنجشنبه، جمعه او شنبه سهار ۷:۳۰ نه تر شپې  ۱۲ خلاص وي. یکشنبه له سهار ۸ نه تر شپې ۱۲ خلاص وي.

هره دوشنبه، چهارشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د  Rouvet  حمام: 1 rue Rouvet, 75019 Paris

کاري ساعتونه: دو شنبه نه تر چهارشنبې سهار ۸ نه  تر شپې  ۱۲ خلاص وي.

هره دوشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د Petitot  حمام : 1 rue Petitot, 75019 Paris

کاري ساعتونه: سه شنبه نه تر شنبې له  ۱۲ نه تر ۵:۳۰ خلاص وي.

هره یکشنبه او دوشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د Pyrénées  حمام : 296 rue des Pyrénées, 75020 Paris

کاري ساعتونه: سه شنبه، پنجشنبه، جمعه او شنبه سهار ۷:۳۰ نه تر ۱۲:۳۰  خلاص وي. یکشنبه له سهار ۸ نه تر شپې ۱۲ خلاص وي.

هره چهارشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

د Buzenval  حمام : 27 rue des Haies, 75020 Paris

کاري ساعتونه: سه شنبه نه تر شنبې سهار ۷:۳۰ نه تر ۱۱:۳۰  خلاص وي. یکشنبه له سهار ۸ نه تر شپې ۱۲ خلاص وي.

هره دوشنبه او د رخصتیو په ورځ تړلی وي.

 

نورې ليکنې