کاله کي د یو پناه غوښتنکی انخور، مهدی شبیل
کاله کي د یو پناه غوښتنکی انخور، مهدی شبیل

تاسو په فرانسه کې یاستئ او غوارئ چې خپله کورنۍ دې هیواد ته راولئ. مهاجر نیوز تا سو ته د کورنۍ د یو ځای کیدو د حقوقو په هکله بشپړ معلومات ورکوي.

 د خپلې کورنۍ غوښتنې د وړاندی کولو نه مخکې تاسو باید لاندې شرایط پوره کرئ:

ـ ستا د پناه غوښتنې نه حداقل ۱۸ میاشتي تیر شوې وي.

- د واده نیټه مو د پناه غوښتنې نه مخکه وي.

- د ژوند شریکه مو حداقل ۱۸ کلنه وي.

- باید عاید (تنخا، مالي مرسته...) او ټاټوبي ولرۍ.

تاسو نه شئ کولای چې خپله مستقیم لومرۍ او دویمه درجه اجداد (پلار، مور، نیکه او نیا) او یا خپل عقارب فرانسې ته راولئ. کیدای شې چې دوی فرانسې ته د راتلو بپاره د اقامت ویزه غواړي. 

د پناه غوښتنې مراحل

اوفی (د فرانسې د مهاجرت او ادغام ساحوي اداره) ستا غوښتنه لولي او بیا تصمیم نیسي.

تاسو باید د غوشتنې فورمه ډک کړئ. د فورمې لاس ته راوللو لپاره دې سایت ته تللی شئ:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1251

د فورمې بشپړول او د ضروري سندونو (د نکاح لیک کاپي، ستا او یا ستا د ژوند شریکه او هلکانو پیژند پاڼو) تیارولو وروسته اوفی ته ولاړ شئ او دوسیه مو وړاندی کرئ.

د امنیه قومانداني ستا یې غوښتنې ته شپږ میاشتي وروسته ځواب ورکوي.

ستا د کورنۍ هغه غړی چې ستاسو سره یو ځای کیږي لومړۍ اوږد مهاله ویزه اخلي. دا ویزه د یو کال لپاره دی او د دوی د اقامت کارت ګنل کیږی. دوی کولای شئ چې دویم کال لپاره خپل کارت تمدید کړي.

درې کاله وروسته دوی خپل لس کلن کارتونه لاس ته راولي.

ځیرتیا: د ځینې کسانو د یو ځای کیدلو غوښتنه نه منل کیږي:

- د سړي نوري ( دویمه، دریمه او یا څلورمه) ښځې.

- د کوړنۍ هغه غړی چې په فرانسه کې د عامه نظم د خرابیدو لامل شي.

- څوک چې د فرانسي ارزښتونوته ته درناوی نه کوي، لکه د یوی ښځي سره واده، د نر او ښخې مساوي حقونو، د ماشومانو او ږڼکیو د جنسي تمامیت رعایت کول، د واده کولو ازادي، قومي او دیني توپیرونه) .

د نورو معلوماتو لپاره اوفي سایت ته مراجعه وکړۍ:

http://www.ofii.fr/faire_venir_son_epoux_se_ses_enfants_en_france_49/index.html?sub_menu=4

 

نورې ليکنې