اداري توقیف مرکز

د منیل املو توقیف ځای، ۲۰۱۹. انځور: مایوا پولې، کډوال نیوز .
د کېڼ اړخو ډلو نوماندان
بې سنده کارګر د بوبیني ښاروالۍ مخ ته خپل اعتراض ته ادامه ورکوي. د ۲۰۲۱ د نومبر لومړۍ نېټه. انځور: کډوال نیوز
د اوفپرا اداره. کرېډېټ: د فرانسې نړیواله راډیو، فابین لوبوک
پاریس ته نږدې د منیل املو د کډوالو اداري توقیف مرکز. انځور: مهاجر نیوز