بامف

آرشيف انځور
آلمان څخه د افغان کډوالو ایستل. انځور:آرشیف
د مهاجرت او پناه غوښتني له پاره د آلمان د فدرالي ادارې بامف دفتر | Photo: picture-alliance/Geisler-Fotopress
د بامف ادارې ۲۴ سلنه د پڼاه غوښتنې د دوسيو فيصله کوونکي همکاران د کډوالۍ شاليد لري | Photo : Picture-alliance/dpa/D.Karmann
بامف وايي په ۲۰۱۸ کال تر ۳۴ سلنې زيات افغان پناه غوښتونکې رد سوي
د کورنيو چارو وزير هورست زېهوفر او د بامف رئيس هانس ايکارد زومر
بامف وايي چي مهاجر بايد پر تليفون له فرېب ورکوونکو کسانو ځان وساتي
د بامف افتضاح په آلمان کي د پناه غوښتنې د پروسې په تړاو پوښتنې رامنځ ته کړي دي
د آلمان د کورنيو چارو وزير هورست زېهوفر
په آلمان کي د پناه غوښتونکو دوسيې بامف اداره ارزيابي کوي