تابعیت

کرېډېت: له ټویټر څخه
د تابعيت بايللو يو شمېر لاملونه کيدلای سي
په دغو مېرمنو کي يوه افغان الاصله ده
د دانیل انځور، برېنا دالدورف