تابعیت

د محمد زمان حسین خیل عکس د کاندا لومړۍ وزیر جاستین ترودو سره، کریدیټ: محمد زمان
آلمان کي د ځانګړو شرايطو پوره کولو په صورت کي غبرګ تابعيت هم ممکن دی.
په آلمان کي پر يو واده دويم واده کول جرم بلل کيږي
د تابعيت ترلاسه کولو اصول په بيلو هيوادونو کي بېل اصول لري.
په اروپا کي د تابعيت ترلاسه کولو شرايط او  اصول بېل دي
په اروپايي هيوادونو کي د تابعيت غوښتنې شرايط بېل دي.
په آلمان کي په ډيرو کمو مواردو کي تابعيت بېرته اخيستل کيږي.
د تابعيت ترلاسه کولو اصول په بيلو هيوادونو کي بېل اصول لري.
کرېډېت: له ټویټر څخه
د تابعيت بايللو يو شمېر لاملونه کيدلای سي
په دغو مېرمنو کي يوه افغان الاصله ده
د دانیل انځور، برېنا دالدورف