حواله

یوه افغانه ښځه چې د کابل په سړک کې د واورې پر مهال قدم وهي. انځور: رویټرز، جنوري ۲۰۲۲
کډوالو او حواله، د رویترز انځور