د مهاجرت نړيوال تړون

ورته يو تړون يوه اونۍ مخکي لاسليک سوی ؤ.
مکسیکو کې یو هندوراسي کډوال چې غواړي د امریکا متحده ایالتونو ته لاړ شي، رویترز
له مدیترانې څخه ژغوړل شوي کډوال، رویترز
لويس اربور وايي چي دغه تړون نه مهاجرت زیاتوي او نه يې مخنيوی کوي.