د کډوالۍ کارت

یو شمیر افغان کډوال د پاکستان په پیښور کې د یو ان اچ سي آر د بیرته ستنیدنې دفتر سره انتظار باسي.انځور: UNHCR
له پاکستان څخه راستنیدونکي کډوال ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمیشنري د ستنیدو د هرکلي مرکز کې د مرستو انتظار باسي. انځور: مهاجر نیوز
په پاکستان کې د کډوالو د ثبت او تعدیل یو مرکز څخه د افغان کډوالو د اتشې لیدنه. انځور: پاکستان کې د افغان کډوالو اتشه. 15 مارچ 2021