لامپېدوسا

د آلمان د بهرنيو چارو وزير، هايکو ماس REUTERS/Carlos Julio Martinez | .