مانش کانال

انځور: د مانش او شمالي سمندر قومنداني
مانش کانال کې د بریتانیايي ځواکونو لخوا د کډوالو ژغورل. انځور: پېکچر الاینز
له ارشیف څخه. انځور: د مانش او شمالي سمندر قومنداني
 انځور: پېکچر الاینز
د فرانسي سمندري ځواکونو ۵۳ هغه کډوال ژغورلي چې غوښتل يي د مانش کانال له لارې بریتانیا ته واوړي. انځور: د شمالي سیند د قومندانۍ دفتر
انځور:  د مانش او شمالي سمندر قومنداني
انځور: د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ له ټویټر پاڼه، ارشیف
انځور: د مانش او شمالي سمندر قومنداني
د برتانیا سمندري ځواکونه. انځور: پېکچر الاینس، و. جونز
له ارشیف څخه. انځور د مانش او د شمالي سمندر ټویټر پاڼه
مانش کانال کې یوه وړه کښتۍ د حرکت په حال کې ده. انځور: کډوال نیوز/مهدي
مانش کانال کې د سمندري ځواکونو د څارنې د عملیاتو یو انځور: انځور: دمانش کانال سمندري ځواکونو قومندانۍ