نظر پوښتنه

د ۲۰۲۰ کال د می مياشتي تر ۳۱مې نېټي پوري نظر پوښتنه ادامه لري
نيمه برخه آلمانيان دغه هيواد ته د کډوالۍ کچه تر اندازې زياته بولي
مهاجر د کارونو په تلاښ کي