چمنسپین بولدک

له پاکستان سره د افغانستان پوله، سپین بولدک-چمن. انځور: فرانس پرس/ Getty images
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د طورخم لار. انځور: آرشیف. اکتوبر ۲۰۲۱