ژنيف کنوانسيون

برېتانیا ته رسېدلي کډوال. د اپریل ۱۴، ۲۰۲۲. انځور: رویټرز
اروپا دلته پای ته رسيږي: د يونان او ترکيې تر منځ پر پوله لوحه