کورنيو الحاق

آرشيف انځور
آرشيف انځور
د آلمان پارلمان د کورنیو د الحاق په برخه کې نوي مقررات او تازه امکانات معفري کړل
د مهاجرت پر وخت زياتې کورنۍ سره بيلي سوي دي.
د کورنيو د الحاق په پروسه کي پر بيوروکراسۍ هم نيوکي سوي
د ۲۰۱۷  کال د می په ۳۱مه نېټه په کابل کي د آلمان سفارت ودانۍ سخته زيانمنه شوې وه
زيات مهاجر له اټکلونو برخلاف د کوربه هيواد په انتخاب کي د مهاجرت پاليسي په پام کي نه نيسي
آلمان ته به هره مياشت صرف ۱۰۰۰ کسان د کورني الحاق په تر څ کي د راتګ اجازه ولري
د کورنيو د الحاق له پاره په زرهاؤ غوښتنليکونه جمع کړل سوي دي
د راتلونکو نوو کسانو شمېر به په مياشت کي تر ۱۰۰۰ پوري محدود وي