کډوالو ایستل

رونډا کې د کډوال د جوړیدونکي کمپ څخه د بریتانیا د کورنیو چارو د وزیرې لیدنه. مارچ ۲۰۲۳ انځور: پکچر الیانس
د پاکستان په بلوچستان کې د تفتان پوله. تصویر: رویټرز. آرشیف
له ایران څخه راستنیدونکي کډوال. انځور: IOM
د ارزروم د ایستلو مرکز د باندې د افغانانو یوه ډله. انځور: آرشیف
د سویډن د کډوالۍ اداره. انځور: سویډن راډیو
د ارزروم د ایستلو مرکز د باندې د افغانانو یوه ډله. انځور: آرشیف
دا د کډوالو هغه ۲۰۰ کسیزه ډله ده چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له ترکیې څخه کابل ته استول شوي و. انځور: ترکیه کې د افغان کډوالو د یووالي انجمن. ۲۹ سپتمبر ۲۰۲۰