د اروپا پېژندنه

په آلمان کي زيات ناروغان د غړو اعانې ته په انتظار دي
د مهاجرت پر وخت زياتې کورنۍ سره بيلي سوي دي.
په زياته د ناروغ پالنې په ډګر کي د مسلکي کسانو تشه موجوده ده
آلمان هيله لري چي نوی قانون به يې د مسلکي کسانو تشه ډکه کړلای سي.
اروپا ته په زرهاؤ بې سرپرسته ماشومان هم مهاجر سوي او بعضي يې لادرکه دي.
آرشيف انځور
په ترکيه کي د ګمنام مهاجرو قبرونه
پاکستاني مهاجر په بوسنيا هيواد کي
په آلمان کي د مسلکي کارګرو کمښت دی
امين او د هغه جرمنۍ نامزاده
سید علی اسدی افغان زده کونکي:کریدیټ: اسدی
د پناه غوښتونکو څخه تقريبا ۴۷ سلنه يې ځوانان ول